วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ตารางกิจวัตรประจำวันของสาธิตอนุบาลจันทรเกษมแบบเป็นทางการ


7.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
8.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
8.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนาทนา ตรวจสุขภาพ
8.50-09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
9.10-10.00 น. พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่างเช้า
10.00-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม
10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม
11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน
14.00-14.20 น. เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า
14.20-14.40 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย
14.40-15.00 น. เกมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย


เมื่อพ่อแมลงป่องและแม่แมลงป่อง เห็นแม่ไก่พาลูกๆของมันทั้ง 7 ตัว เที่ยวคุ้ยเขี่ยอาหารกินลูกไก่แต่ล่ะตัวได้ไส้เดือนคนละ 1 ตัว
ทันใดนั้นเองแมลงป่องจึงพูดขึ้นว่าแม่ไก่ตัวนี้กินลูกของเรา เราต้องแก้แค้นมันให้ได้ แล้วแมลงป่องทั้ง 2 ก็พากันวิ่งไปที่ลูกไก่และช่วย
กันต่อยลูกไก่ทั้ง 7 ตัวทันที ลูกไก่ต่างส่งเสียงร้องดังลั่น แม่ไก่หันมามองและเมื่อเห็นแมลงป่องคู่นั้นก็จิกกินจนหมดสิ้นในพริบตา

บทความ


การคิดเลข เป็นสิ่งสำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดเลข ควรจัดผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอนการคิดเลขจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายดังนี้
1.การคิดเลขจะช่วยให้ให้เด็กแก้ปัญหาต่างๆได้ดี ถ้าคิดเลขเป็นประจำจะช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
2.การฝึกคิดเลขจะช่วยให้เด็กแสดงวิธีทำได้ง่ายและเร็วขึ้น
3.การคิดเลขจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ
4.การคิดเลขจะช่วยให้ใจเรื่องเหล่านี้ดีขึ้น
ครูควรให้เด็กเข้าใจการคิดเลขจะช่วยให้เด็กมีทักษะ ความชำนาญในการคดเลขถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ถ้าให้เด็กได้รับการฝึกคิดเลขประจำสม่ำเสมอเด็กจะคิดได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สรุปงานวิจัย


มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย2/2543 ร.รยะหริ่ง จ.ยะลา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เกิดความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและเตรียมพร้อมให้เด็ก โดยการใช้กิจกรรมสื่อการสอน เกมส์การศึกษาต่างๆเป็นเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

งานครั้งนี้ทำเอง


วันนี้มาสายเรียนสายเพาะรถติด